Kontakt
01/12/2023

Aranżacja a projekt techniczny

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY).

Wykonuje ARCHITEKT z uprawnieniami zawodowymi, współpracujący na stałe z Sanpol, we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko.

Dokładny zakres prac i koszt projektu zostaje określony indywidualnie, bezpośrednio pomiędzy Klientem a Architektem. Koszt w głównej mierze zależny jest od: zakresu prac i stopnia ich skomplikowania oraz wielkości pomieszczeń. Projekt pozwala m.in. na określenie pełnego budżetu.

Standardowo produktem projektu wykonawczego są :

  • 3 koncepcje aranżacji pomieszczenia
  • 1 dopracowana aranżacja z uwzględnieniem sugestii Klienta jedna z wybranych przez niego koncepcji, wraz z zestawieniem wybranych produktów
  • Opracowanie techniczne wybranej koncepcji
  • rysunki techniczne z szczegółowymi wymiarami
  • szczegółowe rysunki wnęk półek ściennych i wszystkich elementów które zostały zaprojektowane we wnętrzu pomieszczenia
  • projekt instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
  • dobór oświetlenia
  • wytyczne dla wykonawcy, w tym wskazówki co do sposobu układania płytek
  • projekty mebli i innych zabudów
  • konsultacje techniczne z wykonawcą

Wskazanym jest aby projekt wykonawczy swym zakresem obejmował również : wizytę architekta na budowie – w szczególności przed podjęciem prac projektowych i przy okazji istotnych zamian, w szczególności dotyczącą wymiarów i kształtów pomieszczenia, umiejscowieniu otworów okiennych i drzwiowych, lokalizacji podejść.