Kontakt
30/11/2023

Promocja Grohe

Promocja dla klientów B2B

Zgarnij bony na Święta od Grohe

Czas trwania:
od 13.11.2023
do 17.12.2023

Warunki:

Promocja dotyczy produktów marki Grohe. Dodatkowo premiujemy wybrane systemy prysznicowe. Rób zakupy w czasie trwania akcji i ciesz się nagrodami!

Nagroda:

Do zdobycia są bony Sodexo o wartości 100 zł i 50 zł. Kup produkty Grohe na kwotę 2000 zł i otrzymaj bon o wartości 100 zł gratis. Jeśli kupisz premiowane systemy prysznicowe Tempesta, będziesz mógł odebrać dodatkowy bon o wartości 50 zł.

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI GROHE

H1, H2, I1, I2, I3


I . Warunki promocji

1.       Organizatorem promocji z GROHE jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.       Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient).

3.       Promocja polega na premiowaniu zakupów marki GROHE dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 13.11.2023 do 17.12.2023.

4.       Tytułem premii Klient może otrzymać bony Sodexo o wartości 100 zł i 50 zł.

5.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.:

5.1.    za zakup produktów marki Grohe na kwotę 2000 zł, Klient otrzymuje bon Sodexo o wartości 100 zł gratis.

5.2.    Za zakup jednego w wybranych produktów: KP-GRO-TEMC-A05200, KP-GRO-TEMP-A13100, KP-GRO-TEMP-A15200, Klient otrzymuje bon Sodexo o wartości 50 zł.

6.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

7.       Zakupy sumują się w czasie trwania akcji.

8.       Jeden Klient może otrzymać maksymalnie 5 nagród z pkt. 5.1. oraz 5 nagród z pkt. 5.2.

9.       Promocja jest ważna w terminie od 13.11.2023 do 17.12.2023.

10.   Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

11.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

12.   Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.

13.   Liczba nagród jest ograniczona.

14.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

15.   Nagrody są przyznawane na podstawie daty zakupu.

 

 

II. Postanowienia dodatkowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III. Postanowienia końcowe

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).