Kontakt
01/12/2023

Promocja KOŁO

Promocja dla klientów B2B

Ostatnie sztuki

w jeszcze lepszej cenie!

Czas trwania:
od 02.10.2023
do 31.11.2023

Warunki:

Akcja dotyczy wybranego asortymentu Marki Koło. Zrób zakupy i odbierz nagrodę.

Nagroda:

Do zdobycia są bony sodexo o wartości 50 zł. Kup promocyjne produkty na kwotę 2000 zł i zdobądź bon gratis!

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI KOŁO


I . Warunki promocji

 • Organizatorem promocji z KOŁO jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.
 • Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol zwanych dalej Klient).
 • Promocja polega na premiowaniu wybranych zakupów produktów marki KOŁO dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 02.10.2023 do 30.11.2023.
 • Tytułem premii Klient może otrzymać bon Sodexo o wartości 50 zł.
 • Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup wybranych produktów marki Koło na kwotę 2000 zł, Klient otrzymuje bon Sodexo gratis.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
 • Zakupy sumują się w czasie trwania akcji.
 • Jeden Klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody.
 • Promocja jest ważna w terminie od 02.10.2023 do 30.11.2023.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.
 • Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po jej zakończeniu.
 • Liczba nagród jest ograniczona.
 • Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.
 • Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.
 • Nagrody są przyznawane na podstawie daty zakupu.

II. Postanowienia dodatkowe

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.
 • Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
 • W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.
 • Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

III. Postanowienia końcowe

 • Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
 • pracownicy i współpracownicy Administratora
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
 • Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).