Kontakt
03/10/2023

Promocja Skalar

Promocja dla klientów B2B

Rozwiń sie na lato

z produktami Skalar

Czas trwania:
od 03.07.2023
do 31.08.2023

Warunki:

Promocja dotyczy produktów systemu instalacyjnego i ogrzewania podłogowego marki Skalar. Kup te produkty w czasie trwania akcji za min. 15.000 zł i ciesz się nagrodą.

Nagroda:

Przy zakupie produktów systemu instalacyjnego i ogrzewania podłogowego marki Skalar za 15.000 zł rozwijak do rur w zwojach 14-26 mm + torba za 1 zł.

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI SKALAR

Region: I1, I2, I3,

 

 

I. Warunki promocji

 

1.       Organizatorem promocji z SKALAR jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr.KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.       Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol z branży instalacyjnej (zwanych dalej Klient).

3.       Za klientów z branży instalacyjnej uważa się:

·         Firmy instalacyjne

·         Serwisantów

·         Firmy budowlane

4.       Promocja polega na premiowaniu zakupów systemu instalacyjnego i ogrzewania podłogowego Skalar dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 3.07.2023 do 31.08.2023r.

5.       Tytułem premii Klient może nabyć Rozwijak do rur w zwojach 14-26mm+torba (indeks: NA-SKA-RORT-000100) za 1 zł netto.

 6.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4: Przy zakupie produktów z asortymentu systemu instalacyjnego i ogrzewania podłogowego Skalar powyżej 15 000 zł netto Klient otrzymuje

 Rozwijak za 1 zł netto.

 7.       W trakcie trwania promocji, klient może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę wymienioną w pkt 4 pod warunkiem, że dokona zakupów zgodnie z pkt. 5.

 8.       Promocja nie dotyczy sprzedaży inwestycyjnej oraz ekspozycyjnej.

 9.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 10.   Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

 11.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

 12.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

 13.   Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.

 14.   Promocja jest ważna w terminie od 03.07.2023 do 31.08.2023 lub wyczerpania zapasu nagród.

 

II. Postanowienia dodatkowe

 

1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach sprzedaży Sanpol oraz na stronie www.sanpolprofi.pl

 2.  Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 3.   Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1