Kontakt
01/12/2023

Wizualizacja fotorealistyczna

USŁUGA   WIZUALIZACJI

Regulamin

SANPOL sp. z o.o.

1.       Usługa wizualizacji dostępna jest wyłącznie w Salonach Sanpol.

2.       Usługa wizualizacji wykonywana jest wyłącznie na modelach dostępnych w bazie 3D producentów    z oferty Sanpol.

3.       W ramach usługi Klient otrzymuje :

  3.1.    Spotkanie z projektantem w jednym z Salonów Sanpol w uzgodnionym terminie. Spotkanie trwa nie dłużej niż 2 godziny.

  3.2.    Wizualizację fotorealistyczną w formie elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

  3.3.    Możliwość wykonania maksymalnie dwóch zmian koncepcji  w wizualizacji.

  3.4.    Po ostatecznej akceptacji przez Klienta

  -  ostateczną wizualizację fotorealistyczną  

  -  specyfikację towarowo – cenową  (w formie elektronicznej lub papierowej) przedstawioną w terminie 3 dni roboczych od ostatecznej akceptacji wizualizacji.

4.       Koszt usługi

  4.1.    Koszt usługi wizualizacji wynosi 279 PLN do dnia 31.08.2021 (dla jednego pomieszczenia)

  4.2.    Kwota płatna jest na podstawie faktury wystawionej przez Sanpol, podczas pierwszego spotkania z projektantem Sanpol.

5.       Usługa wizualizacji – definicja

  5.1.    Jest to koncepcja aranżacji pomieszczenia, w której przedstawiony jest jego ogólny układ opis oraz kolorystyka.

  5.2.    Wizualizacja wykonywana jest w oparciu o wymiary pomieszczenia podane przez Klienta.

  5.3.    Wizualizacja nie jest zwymiarowanym rysunkiem technicznym pomieszczenia.

  5.4.    Wizualizacja nie uwzględnia wymiarów szczegółowych, tj. grubości kleju, grubości płytek, krzywizn ścian oraz jakichkolwiek innych wynikających  ze specyfikacji produktów, których to weryfikacji wykonawca powinien dokonać przed przystąpieniem do prac.

  5.5.    Ilości materiałów podane przez projektanta Sanpol  są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem Klient powinien zweryfikować.

  5.6.    Wizualizacja przygotowywana w ramach niniejszej usługi  nie jest projektem wykonawczym.

 

Integralną część regulaminu jest formularz zgłoszeniowy.

 Pobierz Formularz