Kontakt
01/12/2023

REGULAMIN Akcji promocyjnej lato 2018 Salonów Sanpol: „Łazienka szyta na miarę”.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja jest organizowana pod nazwą " Akcja promocyjna Lato 2018 Salonów Sanpol: „Łazienka szyta na miarę”. Nazywana dalej „promocją”.

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem promocji jest Sanpol Sp. z o.o. ul. Pokrzywno 8 61-315 Poznań

4. Promocja obowiązuje od dnia 12.04.2018 do dnia 31.08.2018 lub do wyczerpania zapasów zestawów upominkowych za 1 zł + VAT 23 % tj. za kwotę  1,23 zł.  

 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Promocji może być  każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup w Salonach Sanpol  (w Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Zielonej Górze – dane teleadresowe poniżej regulaminu)* dowolnych produktów za minimum 2.000 PLN brutto oraz przedstawienie unikalnego kodu promocyjnego generowanego przez uczestników promocji na stronie internetowej: www.sanpol.pl.

3. Każdy kod promocyjny można wykorzystać tylko raz.

4. Przy jednorazowym zakupie o wartości minimum 2000 zł brutto klientowi przysługuje 1 zestaw upominkowy kosmetyków Douglas za 1 zł + VAT 23 % tj. za kwotę  1,23 zł.

5. Każdy klient może otrzymać tylko 1 zestaw upominkowy.

6. Zestaw upominkowy kosmetyków Douglas za 1 zł + VAT 23 % tj. za kwotę  1,23 zł. przysługujący klientowi będzie stanowił osobną pozycję na fakturze VAT.  

7. Zestaw upominkowy za 1 zł + VAT 23 % tj. za kwotę  1,23 zł. nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani żadną inną.

8. W skład zestawu upominkowego wchodzi: żel pod prysznic (150ml), płyn do kąpieli (150 ml), krem do rąk i paznokci (60ml), tabletka do kąpieli i delikatna myjka.

9. Uczestnictwo w akcji promocyjnej wymaga akceptacji w całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

 

III. PRZEKAZANIE PREZENTÓW

1. Zestawy upominkowe za 1 zł + VAT 23 % tj. za kwotę 1,23 zł. będą dołączane do zakupionych produktów niezwłocznie po okazaniu unikalnego kodu promocyjnego oraz po dokonaniu zapłaty za zakupy i zestaw upominkowy.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

2. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i rozumie jego treść.

3. Uczestnik Promocji może dokonywać wielokrotnie zakupów w ramach akcji promocyjnej Lato 2018 „Łazienka szyta na miarę”.

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji; Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Promocji.

5. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: w siedzibie Organizatora Promocji - Sanpol Sp. z o. o.  ul. Pokrzywno 8 61-315 Poznań oraz na stronie: www.sanpol.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo do  zakończenia Promocji  przed terminem.

 

*Salony Sanpol:

Poznań ul. Pokrzywno 8, Kalisz ul. Wrocławska 48, Wrocław ul. Polna 1, Bielany Wrocławskie, Zielona Góra ul. Sulechowska 27a.