Kontakt

Świąteczne Obniżki

Promocja dla klientów B2B

Poczuj magię oszczędzania

Czas trwania:
od 18.12.2023
do 31.12.2023

Zasady:

Rozpoczynamy Świąteczne Obniżki, czyli ostatnia szansa w tym roku, aby zatowarować się w jeszcze niższych cenach! Tym razem powiększamy Twoje rabaty o dodatkowe % w kaskadzie na wybranych producentach i produktach!

 • Armatura Kraków - zawory z dodatkowym rabatem 8%
 • Magnaplast - kanalizacja HT z dodatkowym rabatem 7%
 • Tece - TeceFlex i TeceFloor z dodatkowym rabatem 8%
 • Viega - Prestabo z dodatkowym rabatem 10%

Warunki:

Akcja trwa 18 - 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

 • Rabat dodatkowy, dodawany w kaskadzie, nie dolicza się do produktów objętych innymi promocjami cenowymi.
 • Faktura za zakup produktów objętych dodatkowym rabatem musi być wystawiona do dnia 31.12.23 r.

Tece - TeceFlex i TeceFloor z dodatkowym rabatem 8%

Viega - Prestabo z dodatkowym rabatem 10%

Armatura Kraków - zawory z dodatkowym rabatem 8%

Magnaplast - kanalizacja HT z dodatkowym rabatem 7%

Regulamin

PROMOCJA MARKI GEBERIT
H1, H2

I . Warunki promocji

 1. Organizatorem promocji z GEBERIT jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.
 2. Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol (zwanych dalej Klient).
 3. Promocja polega na premiowaniu zakupu produktów marek Geberit oraz Koło dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 06.02.2023 do 03.03.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.
 4. Tytułem premii Klient może nabyć kartę podarunkową W.Kruk o wartości 200 zł za 1 zł netto.
 5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 1.:przy zakupie produktów marki Geberit lub Koło w czasie trwania promocji, klient otrzymuje kartę podarunkową za 1 zł netto.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
 7. Promocja jest ważna w terminie od 06.02.2023 do 03.03.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 9. Jeden klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody.
 10. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
 12. Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po jej zakończeniu.
 13. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.
 14. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Sprzedaży Sanpol we Wrocławiu.
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

III. Postanowienia końcowe

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
  i. pracownicy i współpracownicy Administratora
  ii. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).