Kontakt

Szkolenie przygotowawcze z pomp ciepła

Data:

20-22.05.2024

Lokalizacja:

44-121 Sanpol Gliwice ul. Generała Józefa Sowińskiego 25F

Zapisz się

Zgłoszenia można dokonać wypełniając krótki formularz
u organizatora szkolenia firmy ECEA na stronie:

ekolhouse.pl/pompy-ciepla-teoria-i-praktykazabrzeakredytowane-przygotowujace-do-egzaminuudt

W razie pytań zadzwoń:

535 781 139
lub 32 271 47 92

Agenda szkolenia:

Pompy Ciepła - akredytowane szkolenie przygotowujące do egzaminu UDT - Zabrze

CENA PROMOCYJA TYLKO DLA KLIENTÓW SANPOL! 1800zł 1200zł brutto. Aby uzyskać rabat podaj hasło SANPOL! Liczba miejsc jest ograniczona.

Zakres:
1.1 PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA POMP CIEPŁA
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA, STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA
2.1. WPŁYW WARUNKÓW GEOTERMALNYCH I TERMICZNYCH NA DZIAŁANIE POMP CIEPŁA 2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna
2.2. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I CIEPLNA POMP CIEPŁA
2.3. OBIEG TERMODYNAMICZNY POMP CIEPŁA
2.4. TYPY POMP CIEPŁA – powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze
2.5. DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze
3.1. POWIETRZE; FILTRACJA POWIETRZA
3.2. GRUNT I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH
3.3. KOLEKTORY MEANDRYCZNE, KOLEKTORY SPIRALNE, SONDY PIONOWE
4.1. INSTALACJE OGRZEWANIA
4.2. INSTALACJE CHŁODNICZE – chłodzenie pasywne i aktywne
5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
6.1 INSTALACJA POMPY CIEPŁA
6.2 PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE INSTALACJI
6.3 CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE
7.1 CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE
7.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ
7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
7.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH
7.5. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU

Do kogo skierowane?
Firmy instalacyjne z branży hydraulicznej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, sanitarnej oraz handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji pomp ciepła lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie instalacji pomp ciepła oraz ubiegać się o certyfikat nadawany w tym zakresie przez Urząd Dozoru Technicznego. Co otrzymasz po szkoleniu?
Certyfikat ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)
Co otrzymasz w trakcie szkolenia?
Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad projektowania, doboru oraz wykonania systemów pomp ciepła.
Poznasz tendencję rozwoju oraz aktualną sytuację prawną w Polsce w tym zakresie.
Uzyskasz wiedzę z zakresu aktualnych oraz planowanych form dofinansowania instalacji.
Posiądziesz wystarczającą wiedzę do rozpoczęcia Twojej przygody z tą nową pasjonującą dziedziną wiedzy i biznesu."

* Szkolenie zgodne z art. 27 ust.1 - Ustawy dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,