Kontakt

Gospodarka odpadami niesie za sobą sporo korzyści, których często nie jesteśmy świadomi albo uważamy je nieistotne, niedotyczące bezpośrednio nas samych. A należy pamiętać, że już samo rozdzielanie odpadów w domu czy miejscu pracy powoduje minimalizowanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Dodatkową zaletą segregacji odpadów jest niewątpliwie pozyskiwanie surowców wtórnych, co prowadzi do mniejszego zużycia zasobów naturalnych, a także obniżenia kosztów - selektywna zbiórka odpadów jest tańsza. Ekologia i ekonomia w jednym.

Wiele osób traktuje zarządzanie odpadami jako problem, który można rozwiązać po wyrzuceniu „śmieci” do worka lub pojemnika. Okazuje się, że to nie wystarczy. Kluczowy jest wybór odpowiedniego pojemnika, ponieważ w ten sposób decydujemy, jaki los spotka odpady, a w efekcie przyczynia się to do sukcesu lub porażki całej gospodarki odpadami. A trzeba wiedzieć, że to jeden z ważniejszych sektorów dla współczesnej cywilizacji i jakości naszego życia.

Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przynosi umiejętne zarządzanie odpadami. Odpady to nie śmieci, odpady to cenne surowce!

Więcej na temat Zrównoważonego Rozwoju w Sanpol – tutaj.