Kontakt

Promocja Vesbo

Promocja dla klientów B2B

System PP-R od Vesbo - aż grzeje się do pracy!

Czas trwania:
od 13.05.2024
do 13.08.2024 lub do wyczerpania zapasów

Warunki:

Promocja dotyczy produktów marki Vesbo. Kupuj je w czasie trwania promocji i ciesz się nagrodą!

Nagroda:

Za zakup systemu zgrzewanego PP-R marki Vesbo o wartości min. 1000zł netto z odbiorem własnym w punkcie handlowym Sanpol lub o wartości min. 3500zł netto przy dostawie do klienta, Klient otrzymuje max. 1 zgrzewarkę.

Produkty promocyjne

Regulamin

I . Warunki promocji 

 1. Organizatorem promocji VESBO  jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol  z branży instalacyjnej (zwanych dalej Klient) dokonujących zakupów stacjonarnych w hurtowych punktach handlowych Sanpol. Lista punktów znajduje się na stronie internetowej organizatora https://sanpol.pl/kontakt  
 3. Klientem hurtowym z branży instalacyjnej są Firmy instalacyjne i budowlane oraz Sklepy instalacyjno-sanitarne.
 4. Promocja polega na premiowaniu zakupów systemu zgrzewanego PP-R marki VESBO dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 13.05 do 13.08.2024 
 5. Tytułem premii Klient może otrzymać zgrzewarkę za 1zł. 
 6. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 5.:  
  1. Za zakup systemu zgrzewanego PP-R marki Vesbo o wartości min. 1000zł netto z odbiorem własnym w punkcie handlowym Sanpol lub o wartości min. 3500zł netto z dostawą do klienta, Klient otrzymuje max. 1 zgrzewarkę.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o. 
 8. Jeden Klient może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę. 
 9. Promocja jest ważna w terminie od 13.05 do 13.08.2024 lub do wyczerpania zapasu nagród. 
 10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 11. Akcja będzie rozliczana na bieżąco w punktach sprzedaży Sanpol. 
 12. Liczba nagród jest ograniczona. 
 13. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora. 

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji. 
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1. 
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.  
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.  

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:  
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora 
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.  
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).